Vahingon sattuessa

Näin ilmoitat vahingosta LähiTapiolaan sähköisesti:

Lomake täytetään kaikilta osiltaan. Kirjoita vakuutuksenottajaksi Suomen

Ratsastajainliitto. Löydät lomakkeen internetistä

http://www.lahitapiola.fi/www/Yritysasiakkaat/


Ilmoita tapaturmavamman hoidosta aiheutuneet kulut vahinkoilmoituksessa ja säilytä alkuperäiset hoitokulutositteet itselläsi vuoden ajan. LähiTapiola pyytää hoitokulutositteita sinulta tarvittaessa.


Ilmoita hakemuksessa aina korvauksensaajan tiedot, eli kenelle ja mille tilille korvaus maksetaan.


LähiTapiolaan kannattaa toimittaa myös vamman hoitotiedot sisältävä lääkärinlausunto tai sairauskertomusjäljennös, jos sellainen on saatu vamman hoidosta. Tämä nopeuttaa korvausasian käsittelyä.


Jos tapaturmavamman hoitamiseksi on ehdotettu jotakin tiettyä hoitotoimenpidettä, kannattaa korvattavuus selvittää etukäteen LähiTapiolasta lääkärin kirjoittaman E-lääkärinlausunnon ja maksusitoumuspyynnön avulla.


LähiTapiola käsittelee vahinkoasian ja antaa korvauspäätöksen.


Pyydämme huomiomaan, että vakuutusturvan tasossa ja vakuutuksen voimassaolossa on pieniä eroavaisuuksia eri vakuutussopimusten välillä.

Vakuutus on voimassa:
- liiton ja sen jäsenten järjestämissä ratsastus- ja valjakkoajokilpailuissa Suomessa ja ulkomailla
- koulutus-, liikunta- ja valmennusleireillä ratsastus- ja valjakkoajotoimintaan liittyen. Lisäksi vapaa-aika leirillä kuuluu vakuutuksen piiriin, tällöin sovelletaan vakuutusehtojen urheilurajoitusehtoja (ehtokohta 4.3.2: korvausta ei makseta jos vamma on syntynyt ns. vaarallisessa lajissa kuten esim. kiipeilyssä, laitesukelluksessa tai kamppailulajissa)
- toimitsijatehtävissä kilpailuissa ja harjoituksissa
- hevosen käsittely- ja hoitotehtävissä sekä harrastettaessa ratsastusta ja valjakkoajoa
- hevostallialueella
- ratsastuskoulujen, harrastetallien ja liiton seurojen järjestämässä ja valvomassa hevoskerhotoiminnassa
- Horsebic-liikuntatuntien aikana
- vakuutus on voimassa edellä mainittuihin tilaisuuksiin välittömästi liittyvillä meno- ja paluumatkoilla
- vakuutus on voimassa ulkomailla samoin edellytyksin kuin Suomessa

Lisätietoja: http://www.ratsastus.fi/urheiluvakuutus